Work

032
2023
Soltróia
Tróia . PT

COMPETITION

©MMXXIV
Fidalgo Magro / Arquitectura & Design